2007/Nov/23

ดูยังไงก็ไม่เบื่อจริงๆคู่นี้

สองพี่น้องคุยกันกระหนุงกระหนิงมากมาย

พี่น้องเค้ารักกันขนาดนี้...ใครกันปล่อยข่าวว่าเค้าทะเลาะกัน

Comment

Comment:

Tweet